Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu cách trang web thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm bất kỳ thông tin nào có thể được cung cấp thông qua trang web khi bạn đăng ký. , đăng ký để nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi bạn mua sản phẩm hoặc dịch vụ, hãy yêu cầu thông tin dịch vụ bổ sung từ chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin mà bạn yêu cầu.

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các phương pháp hay nhất để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của khách hàng.

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật trừ trường hợp pháp luật yêu cầu.

CÀ PHÊ VŨ HÙNG

THAM GIA & amp; TẮT 10F

Nhận tin tức và ưu đãi mới nhất đồng thời lưu & nbsp;10 & nbsp; TẮTF
đơn đặt hàng & nbsp; trực tuyến đầu tiên của bạn.